background_pro2.png
Byggverk
Milorg
Polarbanen
Operasjon Asfalt
Byggverk_bilde11.png
Fo30141711210053.t5a1403da.m800.tif.pv.xPXxUqwza.jpg
Kart polarbanen.JPG
OA4.PNG

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle byggverk, men man regner med at det var flere tusen  installasjoner og konstruksjoner.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig. Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando.

Polarbanen  er en påbegynt jernbane mellom Fauske og Narvik som den tyske okkupasjonsmakten planla og startet arbeidet med under andre verdenskrig. Omkring 30 000 mennesker var opptatt med jernbanebygginga mellom Mo i Rana og Drag i Tysfjord.

Operasjon asfalt var navnet på en aksjon som gikk ut på å flytte levninger etter sovjetiske krigsfanger til et felles krigsgravsted på Tjøtta på Helgelandskysten. Over 13 000 sovjetiske krigsfanger døde i Norge under andre verdenskrig

"...visst fanden skal det skytes med skarpt!"

Sitat av Birger Kristian Eriksen, norsk offiser og kommandant ved Oscarsborg festning.
9.april 1940 fikk han meldinger fra Oslofjord festning om at fremmede krigsskip hadde unnlatt å stoppe for varselsskudd, og fortsatt nordover forbi festningen, altså med kurs for Oscarsborg. Eriksen vurderte da situasjonen opp mot sin instruks. Hans vurdering var at de fremmede skipene ikke hadde stoppet for varselskudd fra Oslofjord festning, og at neste trekk da skulle være å gi rettet ild med skarp ammunisjon.

Film og Serier

den12mann.jpg
DeViktigsteBegivenhetene.jpg
KampenOmTungtvannet.jpg
HitlerCircleOfEvil.jpg
ww2InColour.jpg