top of page
Byggverk
Milorg
Polarbanen
Operasjon Asfalt
Byggverk_bilde11.png
Fo30141711210053.t5a1403da.m800.tif.pv.xPXxUqwza.jpg
Kart polarbanen.JPG
OA4.PNG

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle byggverk, men man regner med at det var flere tusen  installasjoner og konstruksjoner.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig. Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando.

Polarbanen  er en påbegynt jernbane mellom Fauske og Narvik som den tyske okkupasjonsmakten planla og startet arbeidet med under andre verdenskrig. Omkring 30 000 mennesker var opptatt med jernbanebygginga mellom Mo i Rana og Drag i Tysfjord.

Operasjon asfalt var navnet på en aksjon som gikk ut på å flytte levninger etter sovjetiske krigsfanger til et felles krigsgravsted på Tjøtta på Helgelandskysten. Over 13 000 sovjetiske krigsfanger døde i Norge under andre verdenskrig

"...visst fanden skal det skytes med skarpt!"

Sitat av Birger Kristian Eriksen, norsk offiser og kommandant ved Oscarsborg festning.
9.april 1940 fikk han meldinger fra Oslofjord festning om at fremmede krigsskip hadde unnlatt å stoppe for varselsskudd, og fortsatt nordover forbi festningen, altså med kurs for Oscarsborg. Eriksen vurderte da situasjonen opp mot sin instruks. Hans vurdering var at de fremmede skipene ikke hadde stoppet for varselskudd fra Oslofjord festning, og at neste trekk da skulle være å gi rettet ild med skarp ammunisjon.

Våre kategorier:

ShipMark.png

SKIPSVRAK

Båter, jagere, krigsskip og sivile båter som ble senket under krigen langs kysten av Norge. Husk at de fleste av disse er vernet da de er å anse som krigsgraver.

KrigsminneMark.png

KRIGSMINNER

Her tilhører alle bunkere, stillinger, vaktposter, leire, mindre befestninger og ellers alt annet man kan definere som etterlatenskaper.

FlyvrakMark.png

FLYVRAK

Over 400 fly styrtet i Norge under krigen. Her er både allierte og aksemaktenes flyvrak registrert.

HistorieMark.png

HISTORIER

5 år med okkupasjon skaper historie og hendelser. Her finner man kjente og kanskje ukjente fortellinger.

FangeleirMark.png

FANGELEIR

I krigsårene etablerte tyskerne over 500 fangeleire her til lands. Om lag 150.000 satt i fangenskap, ofte under svært dårlige forhold.

MuseumMark.png

MUSEUM

En av de viktigste elementene for å ivareta historien er museum. Vi har listet opp de fleste museum som har gjenstander fra krigen.

MilorgMark.png

MILORG

Oversikt over slippsteder, hytter og skjulte radiostasjoner som ble benyttet av motstandsbevegelsen.

Kystfort4mark.png

KYSTFORT

Fortene var en del av Atlanterhavsvollen. Her til lands skal det ha vært bygget over 350 kystfort. De fleste kan man se spor etter i dag.

bottom of page