top of page

Polarbanen

Polarbanen (tysk: Polarbahn) er en påbegynt jernbane mellom Fauske og Narvik som den tyske okkupasjonsmakten planla og startet arbeidet med under andre verdenskrig. Omkring 30 000 mennesker var opptatt med jernbanebygginga mellom Mo i Rana og Drag i Tysfjord i tidsrommet 1942–1945. Halvparten av disse var russiske krigsfanger som var slavearbeidere. Fangeleirene lå tett i tett langs traseen i Dunderlandsdalen, Saltdalen, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord.          

                                                 

(Tekst: Wikipedia)

Kart polarbanen.JPG

Mange spor etter jernbanebyggingen synes den dag i dag, både i form av halvferdige tunneler og bropilarer.
Planmessig begynte byggingen av Polarbanen på Finneid. På Finneid skulle Nordlandsbanen komme inn sørfra og Polarbanen skulle fortsette nordover gjennom Bratthaugen tunnel før den nådde Fauske. Ved kapitulasjonen var mesteparten av traséarbeidet fra Finneid og gjennom Fauske fullført. Denne delen av Polarbanen er senere blitt fullført som en del av Nordlandsbanen og er dermed den eneste delen av jernbanelinjen som er blitt tatt i bruk. Banens km 0 ligger rundt 500 meter sør for den nåværende Fauske stasjon. Dette er omtrent 673,8 km fra Trondheim stasjon.

På nordenden av den nåværende Fauske stasjon svinger banen av fra den nåværende Nordlandsbanen og går nordøstover over Fauskemyrene. Den krysser Svartosen over en påbegynt bru og fortsetter frem til Vallvatnet der en krysningstasjon var planlagt. Etter Vallvatnet skulle den ha fortsatt på bru over Lakselv og gjennom den halvferdige Steinmarka tunnel. Deretter ville den ha krysset Lakselv på nytt og gå gjennom den ferdigdrevne Dalåsen tunnel og krysset Straumbukta på fylling og kulvert før den nådde Straumen. På Straumen var en stasjon planlagt 1 km nord for bebyggelsen. Røyrvatn kraftverk ble bygd for å levere strøm til byggingen av banen. Linjen fortsatte forbi Hellandsfjorden. På den 4,9 km lange strekningen fra Hellandsfjorden til Buvik var det planlagt fem tunneler og en stasjon på Hellbukta.

På Megården, 24 km fra Fauske, ble 608 m av Megården tunnel sprengt ut og det var drift i begge ender. I Trengselet, 27 km fra Fauske, skulle Trengsel bru bygges. Etter passeringen av Torkeleng, 28 kilometer fra Fauske, skulle banen gå gjennom to korte tunneler. Stasjoner var planlagt på Løktehaugen og Kvarv, henholdsvis 33 og 38,8 km fra Fauske. Mellom de to stasjonene var det planlagt 18 tunneler. I Gyltvik, 35 km fra Fauske, var det lager og kai. Et kraftverk ble bygd på Kvarv. Linjen skulle gå gjennom den 2710 m lange Espenes tunnel før den nådde den neste stasjonen i Kalvik, 46,5 km fra Fauske.

Den neste stasjonen var planlagt på Sommerset, 50,8 km fra Fauske. På den 9 km lange strekningen fra Sommerset til Sørfjordmoen var ca. 7 km planlagt som tunnel. Det var tre tunneler før en stasjon i Lappstorvik. Deretter flere tunneler før den ville den nådd Sørfjord. De to neste stasjonene var planlagt på Kobbelveid, Kobbvatnet og Gjerdalen på kilometer 65. 68 og 74,4 fra Fauske. Gjerdalen var utgangspunkt for en planlagt jernbane til Bjørnfjell stasjon. På Gjerdalen ville banen ha fortsatt gjennom den påbegynte Sildhopfjellet tunnel, ofte kalt Basis tunnel. Det var påbegynt et gjennomslag til tunnelen fra Sildhopvatnet som skulle møtte tunnelen 77 km fra Fauske. Ved Mørsry var det planlagt stasjon. Deretter ville den ha fortsatt gjennom den 5070 m lange Tennvatn tunnel, og Falkelva tunnel. Stasjoner var planlagt på Kråkmo og Sandnes, hhv. 91,2 og 100 km fra Fauske. Linjen ville deretter ha gått gjennom den 2400 m lange Hellarvik tunnel rett før den nådde stasjonen på Tømmerneset, 110 km fra Fauske. 118,1 km fra Fauske ville banen nå Karpollen, før den 123 km fra Fauske gikk gjennom Trollpolhaugen tunnel. Deretter ville linjen fortsette til stasjonen på Drag, 130 km fra Fauske. Banen skulle ha et sidespor inn til Drag sentrum hvor det også ble bygd ut kaianlegg. Deretter skulle banen følge kysten helt til Kaldvikstorvika, hvor der skulle bygges en stor fergeterminal for jernbaneferger. Fra Drag til Kaldvikstorvika var det i tillegg prosjektert 15 tunneler av ulike lengder. Den siste tunnelen før Kaldvikstorvika hadde fått nr, 89, men ikke noe navn. Fergeterminalen lå 147 km fra Fauske stasjon.

bottom of page