OM OSS

Krigskart.no ble opprettet i februar 2019. Formålet med dette prosjektet er å samle krigshistorie om andre verdenskrig i Norge på ett sted.

Samlingen presenteres visuelt via et interaktivt kart der historien blir gjengitt gjennom geografiske punkter.

Vi har en tilhørende "wikipedia" med utfyllende informasjon og bilder.

Har du noe å bidra med, så setter vi pris på alle tips, historier og hendelser. Ta kontakt på epost: Krigskart@krigskart.no

KILDER

Følgende kilder er brukt for å skape Krigskart.no:

Wikipedia.no
Forsvarsbygg.no
thomaslillevoll.net
tihlde.org/~ktsorens/flyvrak/

dykkepedia.no

lokalhistoriewiki.no

Kulturminnesøk.no

snl.no

digitalarkivet.no

bundesarchiv.de

Bøker og litteratur.

Tips fra publikum

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon på krigskart.no, og dets innhold, ikke kan kopieres uten vårt samtykke.

Husk at alle de respektive plassene i kartet er i hovedsak statens eiendom eller privat grunn. Det er ikke tillat å fjerne gjenstander uten å søke om dette på forhånd.
Søknader, med begrunnelse, sendes til Forsvarsmuseet.
Øvrig vises det til lovverk om kultur-og krigsminner, hvor det er total forbud med inngrep eller fjerning av faste eller løse gjenstander.

© 2019-2020 Krigskart.no