top of page
surveyOLD.PNG

Survey Nordland er laget i England i 1944 av det Norske militære hovedkvarteret i samarbeid med sine Britiske allierte. Informasjonen om anleggene ble oversendt til England fra norske spioner som arbeidet i motstandsbevegelsen. 

Mappen og dens innhold har siden krigen ligget "glemt" i Forsvarets historiske arkiv.

En pensjonert major fra forsvaret kom over denne mappen i 2013 og forstod straks at innholdet hadde stor historisk verdi og fikk det hemmeligstemplede verket avgradert. Vi har fått dette i hende med den forutsetning at det skal deles, og her er det:

VIKTIG!

-Mappene består av flere filer, "MAP" som er kartet og en "KEY" med beskrivelse.

-Alle filer er fri for Copyright, det betyr at du kan bruke disse som du vil.

-Om du ønsker filene i annet format, kontakt oss på krigskart@krigskart.no

bottom of page